Betingelser

Aftaleindgåelse
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Lokalbilletten har registreret og modtaget betaling.

Billetkøb
For at foretage køb på Lokalbiletten.dk skal du gøre følgende:

  1. Find billet(ter)
  2. Vælg antal og køb billeter, for at tilføje til kurven
  3. Bestil billetterne i kassen ved at angive betalingsinformationer
  4. Overfør det præcise total til angivet bankkonto på ordrebekræftelsen
  5. Modtag billetter

Betaling
Du betaler via. Bankoverførsel til Lokalbilletten.

Levering
Der sendes med det samme en kvittering efter bestilling. Billetten bliver efterfølgende fremsendt, som e-mail, når betaling er registreret. Er SMS angivet, som levering på ordren, fremsendes billetterne via. SMS, når betaling er registreret.

Leverings- og administrationsomkostninger
Leverings- og administrationsomkostningerne afhænger af, hvor billetten skal sendes hen. Alle priser er inklusiv moms og skatter.

Du betaler altid et billetgebyr op til 15kr. pr. billet.
1 kr. i transaktionsgebyr pålægges én gang pr. betaling uanset antal billetter.

Billetten
Billetten / kvitteringen, er dit adgangstegn til et konkret arrangement. Det vil sige, at billetter der er blevet annulleret hos Lokalbilletten pga. bortkomst mv., ikke er gyldige adgangstegn.
Billetten må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.
Det er ikke tilladt at overdrage erhvervede billetter i kommercielt eller andet forretningsmæssigt øjemed. En overtrædelse af denne bestemmelse vil føre til annullering af billetten fra Lokalbilletten side.
Med en overdragelse i kommerciel eller anden forretningsmæssig sammenhæng fremhæves særligt – men er ikke begrænset til – følgende forhold:

  • Alt professionelt virksomhedssalg eller anden overdragelse af billetter, uanset prisen herfor.
  • Benyttelse af billetter som præmie i konkurrencer eller lignende uden, at der forinden er opnået tilladelse fra såvel arrangørens som fra artistens side.
  • Overdragelse af billetter, hvor overdragelsen sker som tilgift til andre ydelser, som f.eks. salg af rejse, restaurationsbesøg, hotelophold og lignende, uden at der forinden er indhentet forudgående tilladelse fra såvel arrangør som artist.
  • Det bemærkes særskilt, at det ifølge “Lov om Billethajer” er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter.
  • Annulleres billet som følge af misbrug i henhold til nærværende bestemmelser, forbeholder Lokalbilletten at opkræve samtlige omkostninger forbundet med annulleringen og følge af misbruget dog minimum DKK 500,00 pr. billet.

Bortkomst
Hvis din billet bliver væk før arrangementet, kan Lokalbilletten udstede en ny billet til dig.

Refundering
Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning af arrangement.
Som billetagent for arrangøren hæfter Lokalbilletten ikke for tilbagebetaling i forbindelse med aflysning. Lokalbilletten søger kontraktuelt at sikre, at arrangøren refunderer billetkøbesummen i tilfælde af en eventuel aflysning, men kan ikke påtage sig noget forretningsmæssigt ansvar herfor.
Opkrævet billetgebyr samt andre gebyrer refunderes ikke.

I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Aflysning
Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, datoen, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke. Læs dog informationen om arrangementet.

Reklamation
Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til arrangøren. Er der imidlertid noget, som du er utilfreds med i forbindelse med købet af billetter, kan du kontakte Lokalbillet via email salg@lokalbilletten.dk eller på telefon +45 4450 2680.

Forbehold
Lokalbilletten forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer.

Lokalbilletten tager forbehold for fejl i generelle oplysninger, oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer.
Lokalbilletten er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Lokalbilletten ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr.

Lokalbilletten
Ulvevej 17
4622 Havrup
CVR. nr. 40 58 20 96
Mail. salg@lokalbilletten.dk
Tlf. +45 4450 2680