Aftaleindgåelse
Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Lokalbilletten har registreret og modtaget betaling.

Billetkøb
For at foretage køb på Lokalbiletten.dk skal du gøre følgende:
1. Find billet(ter)
2. Indtast navn, adresse, antal mv. og tryk på “Tilmeld” (tilmeld = køb af billet)
3. Godkend salgs- og leveringsbetingelserne
4. Kontrollér om alle oplysninger er korrekte
5. Vælg betalingsmåde
6. Godkend købet
Din kvittering kan du nu se på skærmen, og i løbet af få minutter vil du modtage din kvittering via email – din kvittering er også din billet.

Betaling
Du kan betale for dine billetter med Dankort/eDankort. Al handel foregår i DKK. Al kommunikation mellem dig og Lokalbilletten.dk foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til PBS, og Lokalbilletten.dk gemmer ikke kortoplysningerne.

dankort
Levering
Billetten leveres med det samme via email, da der i forbindelse med betaling på Lokalbilletten.dk altid fremsendes en kvittering. Denne kvittering gælder ligeledes som billet.

Leverings- og administrationsomkostninger
Leverings- og administrationsomkostningerne afhænger af, hvor billetten skal sendes hen. Alle priser er inklusiv moms og skatter.

Du betaler altid et billetgebyr op til 18kr. pr. billet.
1 kr. i transaktionsgebyr pålægges én gang pr. betaling uanset antal billetter.

Billetten
Billetten / kvitteringen, er dit adgangstegn til et konkret arrangement. Det vil sige, at billetter der er blevet annulleret hos Lokalbilletten pga. bortkomst mv., ikke er gyldige adgangstegn.
Billetten må ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.
Det er ikke tilladt at overdrage erhvervede billetter i kommercielt eller andet forretningsmæssigt øjemed. En overtrædelse af denne bestemmelse vil føre til annullering af billetten fra Lokalbilletten side.
Med en overdragelse i kommerciel eller anden forretningsmæssig sammenhæng fremhæves særligt – men er ikke begrænset til – følgende forhold:

• Alt professionelt virksomhedssalg eller anden overdragelse af billetter, uanset prisen herfor.

• Benyttelse af billetter som præmie i konkurrencer eller lignende uden, at der forinden er opnået tilladelse fra såvel arrangørens som fra artistens side.

• Overdragelse af billetter, hvor overdragelsen sker som tilgift til andre ydelser, som f.eks. salg af rejse, restaurationsbesøg, hotelophold og lignende, uden at der forinden er indhentet forudgående tilladelse fra såvel arrangør som artist.

• Det bemærkes særskilt, at det ifølge “Lov om Billethajer” er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter.

• Annulleres billet som følge af misbrug i henhold til nærværende bestemmelser, forbeholder Lokalbilletten at opkræve samtlige omkostninger forbundet med annulleringen og følge af misbruget dog minimum DKK 500,00 pr. billet.

Bortkomst
Hvis din billet bliver væk før arrangementet, kan Lokalbilletten udstede en ny billet til dig.

Refundering
Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning af arrangement.
Som billetagent for arrangøren hæfter Lokalbilletten ikke for tilbagebetaling i forbindelse med aflysning. Lokalbilletten søger kontraktuelt at sikre, at arrangøren refunderer billetkøbesummen i tilfælde af en eventuel aflysning, men kan ikke påtage sig noget forretningsmæssigt ansvar herfor.
Opkrævet billetgebyr samt andre gebyrer refunderes ikke.

I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Aflysning
Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, datoen, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke. Læs dog informationen om arrangementet.

Reklamation
Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til arrangøren. Er der imidlertid noget, som du er utilfreds med i forbindelse med købet af billetter, kan du kontakte Lokalbillet via email arlomedier@gmail.com eller på telefon 4038 1501.

Forbehold
Lokalbilletten forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer.

Lokalbilletten tager forbehold for fejl i generelle oplysninger, oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer.
Lokalbilletten er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Lokalbilletten ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr.

Nyhedsbrev
Ved køb af billetter på Lokalbilletten.dk vil du automatisk blive tilmeldt Lokalbilletten.dk/Netavisen viborher.dk nyhedsbrev. Du kan til enhver tid afmelde dig på email: arlomedier@gmail.com.

Lokalbilletten
Arlo Medier
Bktoften 30
2680 Solrd Strand
CVR. nr. 40 89 38 48
Mail. arlomedier@gmail.com
Tlf. 40 38 15 01 (mandag – fredag mellem kl. 9.00 -15.00)

Tlf. 4038 1501

Email: arlomedier@gmail.com