Beskrivelse

I år er der Høstfest og Kræmmermarked lørdag den 3. september 2022, som bliver på stationspladsen (Havdrup Bymidte hvor vejen til stationen vil blive spærret for gennemkørsel. Der vil være i år være 75 stadepladser, som hver er 4 x 4 meter.

Prisen for en stadeplads vil være kr. 150,00

Kræmmerne skal selv medbringe borde og stole de skal bruges. Der bliver IKKE mulighed for at låne borde og stole til standene,

Alle kræmmer vil blive budt på en kop kaffe og et rundstykke fra KL.8.30 – 9.30

Kræmmermarked åbner kl. 10-15 for gæster. Og standen skal være taget i brug inden kl. 9
Der er ikke tilladt af lukke sin stand før senest kl. 14. Vi ser helst at alle er der til kl. 15.00

Der vil blive tildelt stande efter ”Først til mølle”

Der vil først i august måned, komme en mail til dig med dit stade nr. samt information og program for dagen.

På gensyn til en hyggelig Høstfest Lokalbilletten